donderdag 12 augustus 2010

Help Pakistan Nu

Op donderdag 12 augustus hebben de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) het landelijk actienummer 555 opengesteld voor hulp aan Pakistan: Meer info

Ten overvloede hieronder een aantal van deze organisaties (SHO) die in Pakistan actief zijn:

---------- ---------- ----------
Cordaid - Mensen in nood
Cordaid Mensen in Nood is in actie met medische hulp en het uitdelen van hygiëne kits. Medische teams van Cordaid Mensen in Nood zijn hiermee al aan de slag in Shangla, een getroffen gebied 340 kilometer ten noorden van hoofdstad Islamabad.
Meer info
---------- ---------- ----------
Kerk in Actie
Steun Pakistan
"Wij vragen om uw steun door een gift over te maken op giro 456 van Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. ‘overstromingen Pakistan’. U kunt ook online doneren. Het geld wordt besteed via een partnerorganisatie die actief is in het district Khyber Pakhtoonkhwa, één van de vier provincies die het zwaarst getroffen is door het noodweer. "

Meer info
---------- ---------- ----------
Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft rekeningnummer 6868 geopend voor de slachtoffers van de overstromingen.

Meer info
---------- ---------- ----------
Oxfam Novib
Lokale partnerorganisaties van Oxfam Novib zijn in actie gekomen met noodhulp. Daarvoor is dringend geld nodig.

Meer info
---------- ---------- ----------
Stichting Vluchteling
Via partnerorganisatie IRC wordt direct hulp geboden. Eerste prioriteit ligt bij onderdak en hygiëne (vanwege dreigende besmettelijke ziektes), schoon drinkwater en voedsel.
Giro 999 staat open voor hulp.

Meer info
---------- ---------- ----------
Tear
Help de slachtoffers van deze watersnood! Geef online of maak uw gift over op rekeningnummer 41400 t.n.v. Tear o.v.v. Overstromingen Pakistan.

Meer info
---------- ---------- ----------
UNICEF
UNICEF voorziet al meer dan een half miljoen mensen van schoon drinkwater, en zal voedselrantsoenen en medische hulppakketten leveren.


Meer info
---------- ---------- ----------
Save the Children
Save the Children stelt 25.000 euro uit het KinderNoodhulpFonds beschikbaar voor de slachtoffers van de ramp in Pakistan. De kinderen in Pakistan hebben ook uw hulp heel hard nodig!
Help mee en stort op giro 809!!

Meer info
---------- ---------- ----------

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden beoordeeld voor ze worden gepubliceerd.