maandag 6 september 2010

Bij het overlijden van Johan Lont

Onze broer Johan Lont is op 6 september 2010 overleden.

In het jaar van zijn ziekte beleefden wij samen een intense en vaak ook mooie tijd. In zijn blogs schreef hij zo nu en dan over zijn ziekte en de gevolgen daarvan, maar het liefste liet hij foto's of filmpjes zien van de natuur. Zijn weblogbijdragen zullen wij nog lange tijd online laten staan. Zijn bijdragen in webblogs, YouTube en Wikipedia zien wij als een deel van zijn nalatenschap. Voor een overzicht zie My online presence.

Ytzen Lont, Houten
(broer van Johan)

zondag 15 augustus 2010

Woordenlijst erfrecht

Woordenlijst erfrecht

erflater
iemand die na zijn overlijden een erfenis achterlaat

erfenis *
het bezit van iemand die overleden is.
De officiële term is 'nalatenschap', maar het woord erfenis wordt nog veel gebruikt.

nalatenschap
het hele bezit van iemand die overleden is.
De nalatenschap gaat in principe naar de erfgenamen.

erfgenaam, erfgenamen
de persoon, of personen op wie het bezit van een overledene overgaat.
De erfgenamen kunnen de erfenis “zuiver aanvaarden”. Dan nemen ze alle bezittingen en schulden over. Indien de nalatenschap meer schulden dan bezittingen bevat, kan dat ze uiteindelijk geld kosten.
De erfgenamen kunnen de erfenis volledig verwerpen. Dan zijn ze ervan af. Er bestaan ook tussenoplossingen.

erfopvolging bij versterf
dit zijn de regels die toegepast worden als er geen testament is. Als er wel een testament is, kan in dat testament ook naar die regels verwezen worden.

testament *
een geschreven document waarin een erflater bepaald wat er na zijn dood met zijn bezittingen moet gebeuren. Officieel heet dit een uiterste wil.

erfstelling
een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater zijn erfgenaam of erfgenamen aanwijst.

legaat
een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan een of meer personen het recht geeft op een deel van de nalatenschap, bijvoorbeeld een bedrag aan geld of een bepaald voorwerp. De erfgenamen moeten dat legaat aan die persoon uitbetalen of afgeven.

successierechten *
de belasting over een verkrijging uit een nalatenschap. Sinds januari 2010 heet dit erfbelasting

erfbelasting
de belasting over een verkrijging uit een nalatenschap. Dit kan zowel over een erfstelling zijn of over een legaat. Deze term is per begin 2010 de officiële term geworden.

executeur-testamentair *
iemand die benoemd is om de bepalingen uit een testament uit te voeren. Tegenwoordig heet dit een executeur.


executeur
iemand die benoemd is om de bepalingen uit een testament uit te voeren. Vroeger heette dit een executeur-testamentair.

Als er een executeur is, vertegenwoordigt hij de erfgenamen. De executeur handelt namens de erfgenamen en de erfgenamen moeten het beheer en de uitvoering van het testament overlaten aan de executeur. (BW Boek 4, art. 145)


uiterste wilsbeschikking
een bepaling over wie erfgenaam wordt of over wie wat krijgt uit een nalatenschap. Zo'n uiterste wilsbeschikking wordt als regel opgetekent in een testament.

uiterste wil
een geschreven document waarin een erflater bepaald wat er na zijn dood met zijn bezittingen moet gebeuren. Dit wordt gewoonlijk een testament genoemd. Een uiterste wil is dus eigenlijk een verzameling uiterste wilbeschikkingen gebundeld in een testament.


* dit is een verouderde of niet-officiële term

Meer actuele informatie bij de belastingdienst: Erven

donderdag 12 augustus 2010

Help Pakistan Nu

Op donderdag 12 augustus hebben de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) het landelijk actienummer 555 opengesteld voor hulp aan Pakistan: Meer info

Ten overvloede hieronder een aantal van deze organisaties (SHO) die in Pakistan actief zijn:

---------- ---------- ----------
Cordaid - Mensen in nood
Cordaid Mensen in Nood is in actie met medische hulp en het uitdelen van hygiëne kits. Medische teams van Cordaid Mensen in Nood zijn hiermee al aan de slag in Shangla, een getroffen gebied 340 kilometer ten noorden van hoofdstad Islamabad.
Meer info
---------- ---------- ----------
Kerk in Actie
Steun Pakistan
"Wij vragen om uw steun door een gift over te maken op giro 456 van Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. ‘overstromingen Pakistan’. U kunt ook online doneren. Het geld wordt besteed via een partnerorganisatie die actief is in het district Khyber Pakhtoonkhwa, één van de vier provincies die het zwaarst getroffen is door het noodweer. "

Meer info
---------- ---------- ----------
Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft rekeningnummer 6868 geopend voor de slachtoffers van de overstromingen.

Meer info
---------- ---------- ----------
Oxfam Novib
Lokale partnerorganisaties van Oxfam Novib zijn in actie gekomen met noodhulp. Daarvoor is dringend geld nodig.

Meer info
---------- ---------- ----------
Stichting Vluchteling
Via partnerorganisatie IRC wordt direct hulp geboden. Eerste prioriteit ligt bij onderdak en hygiëne (vanwege dreigende besmettelijke ziektes), schoon drinkwater en voedsel.
Giro 999 staat open voor hulp.

Meer info
---------- ---------- ----------
Tear
Help de slachtoffers van deze watersnood! Geef online of maak uw gift over op rekeningnummer 41400 t.n.v. Tear o.v.v. Overstromingen Pakistan.

Meer info
---------- ---------- ----------
UNICEF
UNICEF voorziet al meer dan een half miljoen mensen van schoon drinkwater, en zal voedselrantsoenen en medische hulppakketten leveren.


Meer info
---------- ---------- ----------
Save the Children
Save the Children stelt 25.000 euro uit het KinderNoodhulpFonds beschikbaar voor de slachtoffers van de ramp in Pakistan. De kinderen in Pakistan hebben ook uw hulp heel hard nodig!
Help mee en stort op giro 809!!

Meer info
---------- ---------- ----------

maandag 26 juli 2010

Wat is het verschil tussen een houwitser en een tank?

Een tank is een zwaar gepantserd voertuig op rupsbanden met een beweegbaar kanon erop. Maar diezelfde omschrijving zou je ook aan een houwitser kunnen geven. Als je een houwitser ziet rijden -- in het echt of op televisie -- dan is het niet zo gek als je zou denken dat je een tank ziet rijden. Maar een houwitser is toch een heel ander ding met een totaal andere functie.

Een tank is bedoeld om door te kunnen dringen in vijandelijk gebied om de vijand te verjagen en de controle over het gebied over te nemen en te behouden. Daarom is een tank uitgerust met een stuk vlakke-baangeschut als kanon. Daarmee kun je granaten afschieten op alles wat je ziet. Bij het richten is dat kanon gemakkelijker naar links en naar rechts te bewegen dan naar boven of beneden. Het is in principe niet onmogelijk om een granaat met een boogje over een heuvel of gebouw heen te schieten, maar dat is voor een tank toch minder gebruikelijk.

Als je met één of meer tanks eenmaal de tegenstander hebt weggejaagd, of er zoveel gewond of gedood, of gevangen genomen hebt, dat ze er niets meer kunnen beginnen, dan ben je de baas over dat gebied; uiteraard tot iemand je met andere tanks of vliegtuigen weer uit het gebied verjaagt.

Een houwitser, daarentegen, komt normaal niet in vijandelijk gebied. Een houwitser heeft een stuk krombaangeschut, waarmee je granaten tientallen kilometers ver kunt laten neerkomen. Het woord krombaangeschut zegt het al: de granaten worden met een grote, hoge boog weggeschoten. De schutter krijgt het doelwit nooit te zien. Dat doel wordt via de radio doorgegeven door de vooruitgeschoven waarnemers.

Met een houwitser wordt een bombardement uitgevoerd op vijandelijke stellingen die men wil gaan aanvallen, of op militaire eenheden die als een bedreiging worden gezien.

Met de zware granaten van een houwitser kan men onvoorstelbare vernielingen en schade toebrengen aan de plaats waar de vijandelijke troepen zich bevinden en aan iedereen die de pech heeft daar net tussen te zitten.

Nu ja, zo werkt oorlog nu eenmaal. Het gaat erom wie er de baas is over een stukje land en in het uiterste geval maken we al het andere daaraan ondergeschikt.

Voor meer informatie over houwitsers, zie Wikipedia: Pantserhouwitser.

zaterdag 24 juli 2010

Fitter met Twitter

Twitter heeft een zoekfunctie waarmee je kunt zoeken naar berichtjes waarin bepaalde woorden voorkomen. Vanmorgen zocht ik daarmee weer eens naar het trefwoord #durftevragen. Dat is een speciaal trefwoord (hashtag) waarmee mensen vragen onder de aandacht van anderen kunnen brengen.

Vanmorgen vond ik de volgende vraag van een zekere Debby Jagers:
Wat is een goed middeltje als je een beetje gammel bent en je snel weer fit wilt voelen? #durftevragen
Debby Jagers


Meteen kwamen de reacties binnenstromen. Ik vond het amusant om te zien hoe mensen op zo'n vraag reageren. Binnen een kwartier waren de volgende antwoorden binnengekomen:
@debbyjagers Coke?
CoJoNes

@debbyjagers cocaïne
Wouter de Heus, www.dnu.nl

@heuswaar @_CoJoNes_ Verkopen ze dat bij de Kruidvat?
Debby Jagers

@debbyjagers Vifit.
Rob Migchels, devuna.hyves.nl

@debbyjagers Halfuurtje in bad, koude theezakjes op de ogen en daarna een verse fruitjuice!! Succes vandaag!! ;-)
Echte Bossche Koek, www.bosschekoek.nl

@debbyjagers zink, vit c, eginaforce en op kort termijn paracetamol met coffeine.
Brian Smeulders, www.briansmeulders.com

@debbyjagers paprika ribbel chips #feelgood
Martin

@debbyjagers Booze!
irene vermeulen, www.abcd.nu

@debbyjagers mijn recept: goeie douche, daarna verse smoothie van sinasappels, banaan en kiwi...
Rik Keijzer, www.newflavours.com

@debbyjagers en een broodje kipfilet, parmaham, rucolasla en een hele goeie olijfolie...en om af te toppen een blikkie Golden Power vd Aldi
Rik Keijzer, www.newflavours.com

Heroïne RT @debbyjagers: Wat is een goed middeltje als je een beetje gammel bent en je snel weer fit wilt voelen? #durftevragen
(C A R G A W A R)

RT @debbyjagers V: Wat is een goed middeltje als je een beetje gammel bent en je snel weer fit wilt voelen? A: Een dutje. Beproefd!
Johan Lont

Tenslotte nog de reactie van de vragenstelster.
Goed. De adviezen gaan alle kanten op. Ik hou het even bij een shot Echinaforce, een kiwi en een glas Vifit. #gammel
Debby Jagers, www.debbyjagers.nl


Ik vind het echt fascinerend om te zien hoe creatief zo'n vraag in een half uur beantwoord wordt.

dinsdag 20 juli 2010

Three priorities

Since my doctor told me on July 2rd that my disease will severely affect my life expectancy, I realised I have to rethink my priorities. And not just once; I will have to check and recheck what is really important. It is so easy to get enthousiastic over something, and the next day, you realize it is not really such a big deal.

I immediately understood that I should not fall for what others might think important. "See Naples and then die" is an old saying. I am sure there are a lot of places in the world that many would like to see at least once in their lives, but those things are not so high on my list. Sorry Niagara Falls.

Likewise, if something seems unimportant, but it bothers me that I haven't taken care of it, then it is important to me. I am the only person in the world who can decide what is important to me and what is not.

On Sunday, July 11th, I identified three categories of important things for me; three groups of priorities. Here they are:
Try to stay fit and healthy as long as I can. Try to maintain a healthy sleeping pattern, do the exercises to keep my arms and lungs in shape as good as I can.
Do creative things. Write my opinions in blog posts, write funny and witty tweets on twitter, complete the editing of my videos, correct Wikipedia entries. I find great pleasure in knowing I leave some original ideas behind. Earlier, I called this, leaving my Mona Lisa to the world, as my inheritance. Now, my talents are not quite as big as Leonardo daVinci's, but the idea is the same. I hope I will get the time and energy to do this.
The third priority is to sort out the bits and pieces of financial stuff that must be handled, such as old tax returns. Maybe that is not so important in the great scheme of things, but it would give me a lot of piece of mind if I know all those things have been properly taken care of.

The consequence of these priorities is, that I will spend less time reading and studying. I love to study, but the idea that I will bury my new-gained knowledge in my grave takes the fun of it away. But we'll see.

And if I really want to see a particular film, see a landmark building, visit a restaurant, shake hands with an inspirational politician, do something crazy, well who knows what I'll do. Then, I will not hesitate to ask people to help me.

donderdag 1 juli 2010

Tips en adviezen bij slapeloosheid

Toen ik eens informatie over een slaapmiddel zocht, vond ik uitgebreide informatie op een website genaamd Farmacotherapeutsch kompas. Deze website wordt aangeboden door het College voor Zorgverzekeringen als onafhankelijke informatie over geneesmiddelen voor professionals in de zorg. Deze informatie is dus niet direct bedoeld voor het brede publiek, en daardoor vaak niet gemakkelijk te volgen voor een leek, maar je kunt er toch veel van opsteken.

In het artikel over slaapmiddelen wordt uitgelegd dat veel mensen ten onrechte denken dat ze aan slapeloosheid lijden. Sommige mensen hebben gewoon weinig slaap nodig. Pas als er overdag problemen ontstaan door slaapgebrek 's nachts (of omgekeerd, voor mensen met nachtdiensten) is er sprake van slapeloosheid of insomnia.

In het Farmacotherapeutsch kompas wordt uitgelegd uit welke fasen een normale slaap bestaat en wat de functie van die fasen is.

Zoals bekend vertrouwen veel mensen teveel op slaapmiddelen en kun je verslaafd raken aan die middelen. Minder bekend is, dat die middelen in sommige situaties van ernstig slaapgebrek wel degelijk uitkomst kunnen bieden en veilig gebruikt kunnen worden, mits men daarbij het advies van de huisarts inroept en opvolgt. Dan gaat het over het algemeen slechts over gebruik gedurende een korte periode, bij chronisch gebruik verliezen slaapmiddelen hun nut.

Het Farmacotherapeutsch kompas zegt dit erover:
Van zowel gedragsmatige als medicamenteuze behandeling met slaapmiddelen is de werkzaamheid op korte termijn aangetoond. Op de korte termijn zijn farmacotherapie en cognitieve gedragstherapie ongeveer even werkzaam, maar op de lange termijn is cognitieve gedragstherapie werkzamer gebleken.


In het Farmacotherapeutsch kompas staan een paar handige lijstjes. De eerste (Tabel 2) staat vol interessante weetjes over slaap. De tweede (Tabel 3) staat boordevol gemakkelijk toepasbare tips. Ik citeer ze letterlijk of vrijwel letterlijk.

Tabel 2: Voorlichting normale slaap (mede NHG-standaard)
 • De normale slaapduur varieert van 5–10 uur.
 • De normale slaapduur is persoon- en leeftijdsafhankelijk.
 • Ouderen behoeven in het algemeen minder slaap.
 • Ouderen hebben veel minder diepe slaap; zij hebben gedurende de nacht meer slaaponderbrekingen en een kortere slaap en ze doen vaker een dutje overdag.
 • Echte slapeloosheid is altijd een 24-uurs probleem: eerst bij problemen overdag spreekt men van slapeloosheid, waarbij slaapmiddelen aangewezen kunnen zijn.
 • De normale slaap bestaat uit drie tot vijf cycli, waarin stadia van lichte en diepe slaap en REM-slaap kunnen worden onderscheiden.
 • De diepe slaap (= slow wave sleep = d-slaap = stadia 3 en 4) is naast de REM-slaap het belangrijkste slaaponderdeel voor herstel van lichaam en geest.
 • De diepe slaap treft men hoofdzakelijk aan in het eerste deel van de nacht (de eerste 4–5 uur).
 • In het tweede deel van de nacht wordt de slaap steeds minder diep en is het normaal dat men twee- à driemaal wakker wordt; meestal herinnert men zich deze slaaponderbrekingen niet meer. Iemand die zich ze wel herinnert kan ten onrechte de indruk hebben te kort, te weinig of slecht te hebben geslapen.
 • Kortslapers (5 uur slaap) genieten evenveel diepe slaap als langslapers (10 uur slaap).

  Tabel 3: Slaaphygiëne
  Deze adviezen bevorderen een goede slaap.

  Dag-en-nachtritme:
 • Probeer op geregelde tijden naar bed te gaan, ook in het weekend.
 • Ga 's avonds naar bed als u zich slaperig voelt, laat dit moment niet voorbij gaan.
 • Gebruik de slaapkamer alleen om te slapen en niet om er televisie te kijken of te lezen.
 • Vermijd te lang wakker liggen in bed; ga dan naar een andere kamer om iets ontspannends te doen.
 • Sta 's ochtends op een vaste tijd op, ook in het weekend en ook na weinig uren te hebben geslapen.
 • Vermijd dutjes de laatste drie uur voor het slapen gaan.
 • Vermijd een te actieve avondbesteding en zorg voor een periode van ontspanning voor het slapen gaan (bv. een bad of een ander ritueel waarmee de avond wordt afgesloten).

  Omgeving:
 • Zorg voor een goede kwaliteit matras en hoofdkussen, voldoende geluidsisolatie, een goed geventileerde ruimte en juiste temperatuur van het slaapvertrek.
 • Streef naar vermindering van psychosociale stressfactoren.
 • Draai de wekker om, omdat het zien van de tijd alleen maar onrust geeft.

  Voedingsgewoonten:
 • Ga niet te laat en/of te veel eten.
 • Vermijd nicotine en het drinken van koffie, thee, cola, cacao vanaf 6 uur voor het slapen gaan. Gebruik geen alcoholbevattende drank als 'slaapmutsje'.

  Lichaamsbeweging:
 • Zorg voor regelmatige lichaamsbeweging bv. drie tot vijfmaal per week gedurende een kwartier tot een uur. Dit heeft een gunstige invloed op spanning en stress.
 • Vermijd intensieve lichaamsbeweging vlak voor het slapen gaan vanwege het activerende effect. Sporten vroeg in de avond kan juist een gunstig effect hebben.
 •